AstroNEWS - Astronomiczne Aktualności
- Imieniny

Wszechświat

Gwiazdozbiory

Inne

Info o stronie

Strona kompatybilna ze standardami W3C

Zalecana rozdzielczość: 1024x768 z 24-bitowym kolorem.

statystyka

Układ Słoneczny

Sonda

Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

Zobacz wyniki

Subskrypcja

Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach wpisz swój adres email:


Strona główna » AstroQuiz » AstroQUIZ - Skrypt mIRC

AstroQUIZ - Skrypt mIRC

Ogólny opis

AstroQUIZ - Skrypt dla mIRC'a został napisany specjalnie na potrzeby kanału #astropl. Jest to połączenie skryptu RedHead 2.0 z Kapibara Autokwiz 1.0. Jest to prawie w pełni zautomatyzowany i prosty w obsłudze skrypt zgodny z rankingiem AstroQUIZ.

Download - AstroQUIZ v. 1.0 - 5104 bajtów RAR
Download - AstroQUIZ v. 1.0 - 5191 bajtów ZIP

Instalacja

  1. Wypakuj plik astroquiz.ini do katalogu z programem mIRC.
  2. Użyj komendy .load -rs astroquiz.ini
  3. /kom - lista komend

Start

  1. Wpisz /qon
  2. Wybierz plik z pytaniami
  3. Wpisz kanał na którym będzie quiz, np. #astropl

Dalej operacja przebiega automatycznie do póki nie skończą się pytania w pliku. Wtedy skrypt zapyta, czy zakończyć quiz lub kontynuować wybierając drugi plik z pytaniami.

Opis komend

Komendy operatora

/kom
Wyświetla listę dostępnych komend
/kmd
Przypomnienie uczestnikom AstroQUIZ'u dostępnych im komend
/plik
Zmiana pliku z pytaniami
/przyp
Przypomnienie sobie pytania i odpowiedzi
/ppyt
Przypomnienie uczestnikom pytania
/pod
Podanie podpowiedzi
/stat
Podanie punktacji
/qoff
Zakończenie quizu

Komendy uczestników

!sta
podaje punktacje
!pod
podaje podpowiedz
!pyt
przypomina pytanie

Każda z tych komend ma specjalne zabezpieczenie, które po ich wykonaniu blokuje je na 30 sekund. W ten sposób, jeśli kilku uczestników wykona w tym samym czasie tą samą komendę, zostanie ona wykonana tylko raz, chyba że między jednym wykonaniem, a drugim upłynęło ponad 30 sekund.

Pliki z pytaniami

Plik z pytaniami na następującą składnie:

Każda linijka jest oddzielnym pytaniem. W każda linijka zawiera kolejno: pytanie, odpowiedź, podpowiedź1...podpowiedźn oddzielone średnikami.

Tworzenie pliku z pytaniami

Aby utworzyć plik z pytaniami należy:

  1. Wykonać komendę /pyts
  2. Podać czy plik z pytaniami powinien być tworzony czy też pytania mają być dopisane do już istniejącego.
  3. Podać nazwę pliku, lub wybrać go.
  4. Postępować wg. poleceń skryptu.
Autor: Michał Niedźwiecki
Opublikowany: 2008-10-11 21:45

Dodaj komentarz

imię
e-mail*

* - e-mail nie jest wymagany, jednak gdy podasz swój e-mail, otrzymasz informację o odpowiedzi na Twój komentarz