AstroNEWS - Astronomiczne Aktualności
- Imieniny

Wszechświat

Gwiazdozbiory

Inne

Info o stronie

Strona kompatybilna ze standardami W3C

Zalecana rozdzielczość: 1024x768 z 24-bitowym kolorem.

statystyka

Układ Słoneczny

Sonda

Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

Zobacz wyniki

Subskrypcja

Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach wpisz swój adres email:


Strona główna » Układ Słoneczny » Ziemia » Struktura Ziemi

Struktura Ziemi

Struktura Ziemi
Region:Promień:Podstawowe składniki:
Atmosfera: 2,5% 78% azotu, 21% tlenu, 1% argonu, 0,03% dwutlenek węgla, para wodna
Skorupa: 0,5% skalisty krzem, metale
Płaszcz: 44,5% głównie krzem, trochę metalicznego tlenu
Jądro zewnętrzne: 35% żelazo w stanie ciekłym i nikiel
Jądro wewnętrzne: 20% żelazo w stanie stałym i nikiel

Powierzchnia

Oceany

OceanyOceany pokrywają 70% powierzchni Ziemi. Zawierają 97% wody występującej na planecie. Zdolne do zachowywania temperatury, odgrywają bardzo ważną rolę w klimacie planety. Kształtują linie brzegowe przez pływy. Absorbują energię kinetyczną ruchu orbitalnego Księżyca przyczyniając się do większego spowalniania rotacji planety. Zasolenie oceanów wynosi tyle co ludzkiej krwi.

Kontynenty

Dryf kontynentówKontynenty stanowią prawie 1/3 powierzchni planety. Składają się głównie ze skał granitowych. Przeciętna wysokość kontynentów nad poziom morza wynosi niecały kilometr. Znaczna część kontynentów znajduje się na półkuli północnej. Są szersze w kierunku północnym niż południowym, przyjmując niekiedy kształt klina. Niektóre kontynenty można by dopasować do siebie, np. Amerykę Pd. do Afryki. Sugeruje to, że kiedyś jeden wielki superkontytnent zwany Pangea, który rozpadł się około 250 milionów lat temu.

Czapy Lodowe

Arktyczna czapa lodowaCzapy lodowe są rzadkim zjawiskiem w Układzie Słonecznym. Prócz Ziemi ma je tylko Mars. Polarne czapy lodowe trzymają znaczne ilości wody. Gdyby stopniały, poziom morza podniósł by się o 8 metrów. Są pozostałościami po ostatnim zlodowaceniu, w Plejstocenie. Czapa lodowa na Antarktydzie jest osiem razy większa od tej na Arktyce. Lód odbija 90% światła dlatego Antarktyda jest najzimniejszym miejscem na Ziemi.

Atmosfera

Atmosfera ZiemiTemperatura warstw atmosfery, promieniowanieAtmosfera Ziemska jest jak koc ochronny, chroni przed niebezpiecznym promieniowaniem słonecznym i kosmicznym, i przed mniejszymi meteorytami. Stanowi globalny regulator temperatury. Rozciąga się do 190 km nad powierzchnię. Dzieli się na 5 warstw. Pierwsza od dołu: Troposfera rozciąga się od powierzchni planety do około 10 km. Zachodzą w niej czynniki pogodowe. Druga: Stratosfera od 10 do 50 km. Znajduje się w niej warstwa ozonowa, chroniąca przed szkodliwym promieniowaniem. Mezosfera, od 50 do 100 km. Jonosfera (Termosfera), od 100 do 500 km i Egzosfera od 500 km.

Inne cechy

Do innych cech Ziemi należą wielkie równiny, pasma górskie, rzeki, kaniony, grzbiety i rowy oceaniczne. Najwyższy szczyt, Mount Everest wznosi się na wysokość 8848 km n. p. m. Najniższy, Rów Mariański ma głębokość 11 022 m. Najdłuższy Kanion Kolorado ma długość ok. 350 km, szerokość od 8 do 29 km i głębokość 1800 m. Największą rzeką jest Amazonka o długości 6400 km i 7,1 mln km2 powierzchni dorzecza.

Wnętrze

Jądro

Wnętrze ZiemiJądro Ziemi, barysfera, najbardziej wewnętrzna strefa Ziemi. Hipotezy dotyczące cech jądra Ziemi opierają się głównie na badaniu rozchodzenia się fal sejsmicznych wywołanych trzęsieniami Ziemi. Zgodnie z powszechnie przyjmowanymi poglądami jądro Ziemi ma promień 3470 km, jest stopem metalicznym żelaza i niklu o znacznej gęstości (9,6-18,5 g/cm3). W obrębie jądra Ziemi wyróżniono dwie strefy, różniące się między sobą stanem skupienia: jądro zewnętrzne ciekłe lub gazowe i jądro wewnętrzne, wykazujące sztywność ciała stałego.

Płaszcz

Rozchodzenie się fal sejsmicznychPłaszcz Ziemi, jedna z powłok wnętrza kuli ziemskiej, leżąca pomiędzy skorupą ziemską a barysferą (jądrem Ziemi). Górną granicę płaszcza Ziemi stanowi powierzchnia nieciągłości Mohorovičicia, natomiast dolną powierzchnia nieciągłości Gutenberga. Zgodnie z inną terminologią obejmuje on: warstwę perydotytową, astenosferę i mezosferę. Płaszcz Ziemi zbudowany jest ze skał będących przeważnie w stałym stanie skupienia. Świadczą o tym rozchodzące się w nim zarówno poprzeczne, jak i podłużne fale sejsmiczne, z tym że między warstwą perydotytową a astenosferą ich prędkość maleje, następnie jednak aż do granicy z jądrem wzrasta. Wyróżnia się: płaszcz górny obejmujący warstwę perydotytową oraz astenosferę, a także niekiedy - w innym ujęciu budowy Ziemi - warstwę skał do głębokości ok. 700 km, charakteryzującą się gwałtownym przyrostem prędkości fal sejsmicznych, oraz płaszcz dolny - między głębokością 700 km a jądrem Ziemi.

Skorupa

Płyty tektoniczneSkorupa ziemska, najbardziej zewnętrzna powłoka kuli ziemskiej otoczona na powierzchni przez atmosferę i hydrosferę, natomiast w głębi granicząca z płaszczem Ziemi wzdłuż nieciągłości Mohorovičicia. Stanowi sztywny, niejednorodny twór, którego struktura jest zależna od obecności i sposobu wykształcenia trzech głównych warstw występujących w profilu pionowym: warstwy osadowej, warstwy granitowej i warstwy bazaltowej. Z tego względu wyróżnia się trzy typy skorupy ziemskiej: skorupę kontynentalną, skorupę oceaniczną i skorupę suboceaniczną (subkontynentalną). Grubość skorupy ziemskiej wynosi ok. 5-12 km pod dnem oceanów, ok. 35-40 km pod platformami kontynentalnymi, dochodząc do 80 km pod niedawno wypiętrzonymi górami. Na obszarze Polski grubość skorupy ziemskiej oceniana jest na 27-47 km.

Autor: Michał Niedźwiecki
Opublikowany: 2008-10-9 14:45

Komentarze (1)